Lid worden

Inwoners van de gemeente Hollands Kroon , naar het oordeel van het bestuur, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt kunnen lid worden.

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt thans:

€ 57,50 voor gezinnen, incl. inwonende kinderen tot 18 jaar ;
€ 32,00 voor alleenstaanden ;
€ 26,20 voor inwonende kinderen vanaf 18 jaar.

De inkoopsom voor nieuwe leden boven de 25-jarige leeftijd bedraagt voor elk jaar boven de 25-jarige leeftijd:

€ 23,10 bij een gezin (leeftijd van het gezinshoofd is bepalend)
€ 11,55  voor een alleenstaande

Naast een verzorgingspakket zullen er bij een uitvaart afhankelijk van de wensen, vaak nog andere kosten voorkomen, die dan in rekening gebracht worden. Om u een idee te geven om welke kosten het gaat volgt onderstaand een opsomming van een aantal veel voorkomende bijkomende kosten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze opsomming niet volledig en uitputtend is.

  • huur rouwauto i.v.m. overbrenging stoffelijk overschot van buiten Wieringen naar Wieringen;
  • toeslag t.b.v. exploitatie uitvaartcentrum “De Horizon” (leden: € 47,-);
  • kosten rouwkaarten/dankbetuigingen + postzegels;
  • kosten advertentie(s);
  • kosten extra volgwagen(s);
  • kosten koffietafel etc.

Bij crematie tevens:

  • Tarief crematie € 1435,– (45 minuten plechtigheidsruimte en 45 minuten koffiekamer.)

Verhuizing
Bij verhuizing naar een plaats buiten  Wieringen kan men lid blijven. Jaarlijks wordt dan de contributie via een brief of via de afgegeven machtiging in rekening gebracht. Indien een lid buiten Wieringen woont en komt te overlijden dan komt het vaak voor dat men de voorkeur geeft aan het regelen en uitvoeren van de uitvaart door de vereniging c.q. het bedrijf ter plaatse. “De Laatste Eer” betaalt dan aan de nabestaanden de waarde van het pakket uit, onder overlegging van een akte van overlijden. Deze situatie betekent wel dat er meer kosten in rekening gebracht worden, omdat de instelling ter plaatse uitgaat van het uitvoeren van een uitvaart voor een niet-lid, wat kostenverhogend werkt.


Bent u geïnteresseerd geraakt? U kunt zich hieronder aanmelden. Wij nemen vervolgens contact met u op.

  1. Loading ...