Lid worden

Inwoners van de gemeente Hollands Kroon , naar het oordeel van het bestuur, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt kunnen lid worden.

Tarieven lidmaatschap 2023
Afhankelijk van de leeftijd waarop u lid bent geworden, betaalt u jaarlijks een bepaald bedrag aan contributie. Als u voor of uiterlijk op uw 25e levensjaar lid bent geworden, is de contributie voor 2023:
• Het basisbedrag van € 35,40 per persoon per jaar;
• Duurzaam samenwonenden die beide tijdig lid zijn geworden € 31,85 per persoon per jaar;
• Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd;
• Inwonende kinderen vanaf 18 tot 25 jaar € 29,00 per persoon per jaar.

Naast een verzorgingspakket zullen er bij een uitvaart afhankelijk van de wensen, vaak nog andere kosten voorkomen, die dan in rekening gebracht worden. Om u een idee te geven om welke kosten het gaat volgt onderstaand een opsomming van een aantal veel voorkomende bijkomende kosten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze opsomming niet volledig en uitputtend is.

• huur rouwauto i.v.m. overbrenging stoffelijk overschot van buiten Wieringen naar Wieringen;
• toeslag t.b.v. exploitatie uitvaartcentrum “De Horizon” of de nieuwe aula bij Het Tweede Thuis;
• kosten rouwkaarten/dankbetuigingen + postzegels;
• kosten advertentie(s);
• kosten extra volgwagen(s);
• kosten koffietafel etc.

Bij crematie tevens:

Tarief crematie op aanvraag (45 minuten plechtigheidsruimte en 45 minuten koffiekamer.)

Verhuizing
Bij verhuizing naar een plaats buiten Wieringen/gemeente Hollands Kroon kan men lid blijven. Jaarlijks wordt dan de contributie via een brief of via de afgegeven machtiging in rekening gebracht. Indien een lid buiten Wieringen/gemeente Hollands Kroon woont en komt te overlijden dan komt het vaak voor dat men de voorkeur geeft aan het regelen en uitvoeren van de uitvaart door de vereniging c.q. het bedrijf ter plaatse. “De Laatste Eer” betaalt dan aan de nabestaanden een bedrag van maximaal € 1420,- uit, onder overlegging van een akte van overlijden en na controle. Deze situatie betekent wel dat er meer kosten in rekening gebracht worden, omdat de instelling ter plaatse uitgaat van het uitvoeren van een uitvaart voor een niet-lid, wat kostenverhogend werkt.
Als men als lid woonachtig is in bijvoorbeeld Schagen en toch de uitvaart door Mereboer wilt laten verzorgen, dan geldt wel de waarde van het pakket. Er zullen dan waarschijnlijk wel extra kosten voor vervoer berekend worden door de uitvaartverzorger. Meer informatie kunt u verkrijgen bij De Laatste Eer Wieringen.


Bent u geïnteresseerd geraakt? U kunt zich hieronder aanmelden. Wij nemen vervolgens contact met u op.

  1. Loading ...