Verzorgingspakket

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken stelt zich ten doel het op waardige wijze verzorgen van uitvaarten. Om dit doel te bereiken wordt aan de leden een verzorgingspakket aangeboden, dit in tegenstelling tot een verzekeringsmaatschappij die veelal geld uitkeren.

Dit verzorgingspakket bestaat uit de volgende voorzieningen:

  • Personeelskosten uitvoerder
  • Verzorging overledene
  • Overbrenging  stoffelijk overschot naar “De Horizon”
  • Uitvaartkist model 6EP met houten handgrepen
  • Akte van overlijden
  • Condoleance register
  • Rouwkaarten, 40 stuks exclusief postzegels
  • Rouwauto voor de uitvaart
  • Opbaring in de Horizon ( facultatief)
  • Uitvaart in de Horizon 120 min excl. gastdame ( facultatief)

Tevens geniet een lid een aanzienlijke korting op het gebruik van de rouwauto buiten Wieringen en op de toeslag t.b.v. de exploitatie van het uitvaartcentrum “De Horizon”.

Naast bovengenoemd pakket zullen er bij een uitvaart afhankelijk van de wensen, vaak nog andere kosten voorkomen, die dan in rekening gebracht worden.

Om het volledige Verzorgingspakket 2021 (voorlopig) met informatie over alle bedragen te bekijken klikt u op de volgende link. 

Voor nadere informatie over onze vereniging kunt u contact opnemen met onze secretaris:
dhr. R. Mast
Postbus 3
1777 ZG Hippolytushoef

Hippolytushoef, januari 2021.

Het bestuur.

Disclaimer

Ondanks dat deze tekst met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan de uitvaartvereniging “De Laatste Eer, voor Wieringen en Omstreken” niet ter verantwoording worden geroepen.